Vstoupil jsi do studovny.\n\nOproti ostatním místnostem je velmi uklizená a vše je tu v dobrém stavu, což je škoda, protože to kazí veškerou atmosféru tajemna a záhady. Zrovna tu by se totiž hodila s přihlédnutím k tomu, že právě tady se nachází ti nejzáhadnější a nejděsivější ze všech pikačů: //pikamagičtí pikačové//.\n<<if ($pinkded gte 5)>>\n<<print >>\nZáhadné a děsivé je ale také to, že jsou tu [[dveře]], které tu určitě předtím nebyly!\n<<print >>\n<<endif>>\nJeden [[pikamagický pikaču]] na tebe vzhlédl od knihy, do které byl doposud začtený.\n\nMůžeš odejít zpět do [[vstupní haly|vstupní hala]].
Otevřel jsi knihu a začal číst.\n\n"O růžových pikačech\nRůžoví pikačové jsou ten nejzáhadnější druh pikačů, vlastně o nich neví nikdo nic. Dokonce i pikačové sami pochybují o jejich existenci.\nPokud by ale někdo přesto růžové pikače objevil, mohl by ověřit jeden jediný mýtus, který o nich kdy vznikl. Tím je to, že pokud někdo porazí v boji 5 z nich, otevřou se mu tajné dveře skryté ve studovně."\n\nKniha na tebe působí jako kdyby někdo úplně přesně věděl o čem píše a jen se snažil nedat najevo jak moc vlastně ví; v některých bodech je až příliš specifická. Tohle je až příliš záhadné!\n\nRadši se vrať zpět do [[pracovny|pracovna]].
Použil jsi jeden z léčivých lektvarů. Tvé zdraví se vrátilo zpět na 100/100 HP.\n\nVrať se zpět do [[vstupní hala]].\n<<set $pots = $pots - 1>>\n<<set $hp = 100>>
<<if ($freepoints gt 0)>>\n<<set $str = $str + 2>> <<set $freepoints = $freepoints - 1>> Zvýšil jsi si sílu o 2 stupně.\n<<else>>\nNeumíš číst? Říkám že nemáš žádné zlepšující body!\n<<endif>>\n\nVrať se zpět do [[vstupní haly|vstupní hala]].
Zaútočil jsi na bosse.\n\nMáš <<print $hp>>/100 HP.\n\n<<if ($spd gt $pikaspd)>>\nBoss se na tebe vrhnul, ale díky své rychlosti jsi mu včas uhnul.\n<<else>>\nBoss se na tebe vrhnul a byl jsi příliš pomalý než abys uhnul. Ztratil jsi 90 HP!<<set $hp = $hp - 90>>\n<<endif>>\n\nMáš <<print $hp>>/100 HP.\n\n<<if ($str gt $pikastr)>>\nVyužil jsi svou vyšší sílu a zaútočil. Tvůj kopanec bosse viditelně zabolel.\n<<else>>\nPokusil jsi se kopnout do bosse, ale kvůli své nízké síle jsi si místo toho sám ublížil a ztratil 90 HP!<<set $hp = $hp - 90>>\n<<endif>>\n\nMáš <<print $hp>>/100 HP.\n\n<<if ($mag gt $pikamag)>>\nBoss se rozhodl sáhnout po pikamagii, ale tvá protipikamagie jeho čarám odolala.\n<<else>>\nPikaču na tebe seslal mocnou pikamagii. Přišel jsi o 90 HP!<<set $hp = $hp - 90>>\n<<endif>>\n\nMáš <<print $hp>>/100 HP.\n\nBoss, který vyčerpal všechny své regulérní schopnosti, po tobě hodil svůj odstraňovač pikačů.\n\n<<if ($hp gt 0)>>\nNaštěstí jsi ho zachytil a teď držíš v rukách jeho vlastní [[odstraňovač pikačů]].\n<<else>>\nTo byla poslední rána. Zapotácel jsi se a vypadl dveřmi zpět do [[vstupní haly|vstupní hala]].\n<<endif>>
Už dlouho se městem Bezpikačov šířily zvěsti a pověry o záhadném opuštěném domě na ještě záhadnějším a ještě opuštěnějším kopci u průměrně záhadného lesa.\n\nPodle legend zde měli žít pikačové. Většina lidí těmto povídačkám sice nevěřila, ale je fakt, že poslední dva, kdo se do tohoto domu vypravili, se nikdy nevrátili. Ale i mezi těmi, kdo na pikače bezmezně věří, se šířily pověsti.\n\nV záhadném domě měli totiž kromě obyčejných pikačů žít i __tlustí pikačové__, kteří dokážou sníst více pikazobu než normální malí pikačové. Ale i legenda o nich byla nic v porovnání s tou nejděsivější ze všech děsivých legend, kterými tato záhadná budova oplývala.\n\n//Podle ní totiž v domě žijí i pikačové, kteří ovládají pikamagii!//\n\nJako vdálený potomek jednoho z členů //Protipikačské hlídky Bezpikačova// jsi se rozhodl jednat. Oprášil jsi dávno zapomenuté knihy, které popisují využití protipikamagie, a rozhodl jsi se vydat přímo ke zdroji všech těchto záhadně děsivých příběhů a historek.\n\nHlavní dveře záhadného domu nebyly zamčené a hned po vstupu tě zavedly přímo do jeho [[vstupní haly|vstupní hala]]...\n<<set $hp = 100>>\n<<set $spd = 1>>\n<<set $mag = 1>>\n<<set $str = 1>>\n<<set $freepoints = 0>>\n<<set $pots = 5>>\n<<set $spots = 5>>\n<<set $pinkded = -1>>\n<<set $slunce = 0>>
Změřil jsi si pohledem růžového pikaču.\n\nPodle tvého odhadu je jak rychlý tak i silný, ale nejvíc vyniká v pikamagii. Můžeš na něj [[zaútočit]].\n\nNebo můžeš útéct zpět do [[vstupní haly|vstupní hala]].\n<<set $pikastr = 4>>\n<<set $pikaspd = 4>>\n<<set $pikamag = 6>>\n<<set $pinkchu = 1>>
<<if ($freepoints gt 0)>>\n<<set $spd = $spd + 2>> <<set $freepoints = $freepoints - 1>> Zvýšil jsi si rychlost o 2 stupně.\n<<else>>\nNeumíš číst? Říkám že nemáš žádné zlepšující body!\n<<endif>>\n\nVrať se zpět do [[vstupní haly|vstupní hala]].
Došel jsi do místnosti označené jako sklad pikačů. Nebyl to žádný vtip, skutečně je zde velká zásoba celkem obyčejných pikačů. Je to tu jeden pikaču vedle druhého, ale vlastně na tom není nic záhadného ani děsivého. Někde se zkrátka pikačové uskladňovat musí. Po zemi je spousta pikazobu.\n<<if ($pink eq 2)>>\n<<print >>\nDíky své nové schopnosti vidíš ale i růžové pikače, kteří ti byli předtím skrytí. Pohled na ně je skutečně děsivý, tak, jak by pravily legendy, kdyby o nich nějaké existovaly. Budeš pak muset nějaké napsat.\n\nMůžeš zkusit jednoho [[růžového pikaču|růžový pikaču]] blíž prozkoumat.\n<<endif>>\nJeden [[malý pikaču]] se na tebe vyzívavě dívá.\n\nMožná bude lepší se vrátit do [[vstupní haly|vstupní hala]].
Otevřel jsi knihu a začal číst.\n\n"Jak porazit bosse\nBoss všech pikačů má pochopitelně vyšší statistiky než běžní pikaču, na které v tomto domě můžeš narazit. Jeho hlavním tahákem je ale fakt, že každým útokem ubírá celých 90 HP!\nJe to tak, stačí dvě rány a i při plném zdraví jdeš k zemi jako nic. A v případě že by ses na bosse odvážil vyrazit s méně než 100 HP, tak si ani neškrtneš!\nJediná tvoje šance by bylo překonat ho alespoň v //nějakých// jeho statistikách, ale o tom si můžeš nechat jen zdát vzhledem k tomu, že má úplně všechny na 8!\nZkrátka a dobře se nemůžeš velkému bossovi všech pikačů rovnat a jít se mu postavit v boji by byla sebevražda. Se stim smiř."\n\nCelkem by tě zajímalo, kdo je autorem této knihy.\n\nRadši se vrať zpět do [[pracovny|pracovna]].
Změřil jsi si pohledem tlustého pikaču.\n\nPodle tvého odhadu je pomalý, ale má sílu a mohl by ovládat i pikamagii. Můžeš na něj [[zaútočit]].\n\nNebo můžeš útéct zpět do [[vstupní haly|vstupní hala]].\n<<set $pikastr = 4>>\n<<set $pikaspd = 2>>\n<<set $pikamag = 2>>
Pikastory III B
Zaútočil jsi na pikaču.\n\nMáš <<print $hp>>/100 HP.\n\n<<if ($spd gt $pikaspd)>>\nPikaču se na tebe vrhnul, ale díky své rychlosti jsi mu včas uhnul.\n<<else>>\nPikaču se na tebe vrhnul a byl jsi příliš pomalý než abys uhnul. Ztratil jsi 20 HP.<<set $hp = $hp - 20>>\n<<endif>>\n\nMáš <<print $hp>>/100 HP.\n\n<<if ($str gt $pikastr)>>\nVyužil jsi svou vyšší sílu a zaútočil. Tvůj kopanec pikaču viditelně zabolel.\n<<else>>\nPokusil jsi se kopnout do pikaču, ale kvůli své nízké síle jsi si místo toho sám ublížil a ztratil 20 HP.<<set $hp = $hp - 20>>\n<<endif>>\n\nMáš <<print $hp>>/100 HP.\n\n<<if ($mag gt $pikamag)>>\nPikaču se rozhodl sáhnout po pikamagii, ale tvá protipikamagie jeho čarám odolala.\n<<else>>\nPikaču na tebe seslal mocnou pikamagii. Přišel jsi o 20 HP.<<set $hp = $hp - 20>>\n<<endif>>\n\nMáš <<print $hp>>/100 HP.\n\nPikaču, který vyčerpal všechny své možnosti, utekl někam pryč.\n\nZa své hrdinství v boji jsi získal 1 zlepšující bod.\n<<set $freepoints = $freepoints + 1>>\n\nVrať se do [[vstupní haly|vstupní hala]].\n<<if ($pinkchu eq 1)>>\n<<set $pinkded = $pinkded + 1>>\n<<set $pinkchu = 0>>\n<<endif>>
Pracovna záhadného domu působí ještě záhadněji než ostatní tebou zatím navštívené prostory, což by mohla být dobrá stopa.\n\nVětšinu prostoru zabírají knihy, povětšinou samé nezajímavé tituly, jenom jedna z nich zaujala tvůj pohled; její titul zní "[[Jak porazit bosse]]". To by mohlo být užitečné! Zajímavě působí také kniha "[[O růžových pikačech]]".\n\nOboje by to mohlo souviset s dveřmi označenými "[[dveře k bossovi]]" na protější stěně místnosti. Tohle začíná být vskutku velmi záhadné!\n\nMůžeš se vrátit do [[vstupní haly|vstupní hala]], pokud chceš.
Změřil jsi si pohledem pikamagického pikaču.\n\nPodle tvého odhadu je velmi pomalý a není ani silný, ale celkem pochopitelně je moc dobrý v pikamagii. Můžeš na něj [[zaútočit]].\n\nNebo můžeš útéct zpět do [[vstupní haly|vstupní hala]].\n<<set $pikastr = 2>>\n<<set $pikaspd = 0>>\n<<set $pikamag = 6>>
Prozkoumal jsi starý zaprášený mixér, který stál mezi nepořádkem v kuchyni. Zdá se být funkční, ale nemáš co bys v něm mixoval. Jeho minimální objem nutný pro bezpečné spuštění odpovídá 8 lahvičkám léčivého lektvaru.\n\n<<if ($pots lt 8)>>\nTolik jich bohužel nemáš.\n<<else>>\n[[Nalít lektvary]] do mixéru.\n<<endif>>\n\nMůžeš se vrátit do [[kuchyně|kuchyň]].
<<set $pink = 2>> Vypil jsi růžový lektvar.\n\nTeď se cítíš jako bys mohl vidět neviditelné věci, což je velmi zvláštní pocit. Ne kvůli schopnosti samotné, ale tím, že přichází i s jasnými instrukcemi o svých dovednostech. Nyní je ti jasné, že můžeš vidět nejzáhadnější a nejděsivnější ze všech pikačů - //růžové pikaču//.\n\nVrať se do [[vstupní haly|vstupní hala]].
Vstoupil jsi do kuchyně záhadného domu.\n\nK tvému pátrání zde ale není nic užitečného. Vlastně tu není vůbec nic užitečného. Není tu skoro nic kromě starého nábytku a [[zaprášeného mixéru|mixér]], což by se za určitých okolností dalo považovat za záhadné. To je asi plus vzhledem k tomu, že tu hledáš záhady. I tak ale bude asi lepší pokračovat někde jinde...\n\nMůžeš odejít zpět do [[vstupní haly|vstupní hala]].
<<if ($hp gt 0)>>\nJsi ve vstupní hale domu. Přímo z ní vedou dveře do šesti místností. Jsou to [[kuchyň]], [[pracovna]], [[sklad pikačů]], [[jídelna]], [[studovna]], a [[zásobárna lektvarů]].\n\nTvoje statistiky:\nzdraví: <<print $hp>>/100 HP\nrychlost: <<print $spd>> [[zvýšit|zvýšit rychlost]]\nprotipikamagie: <<print $mag>> [[zvýšit|zvýšit magii]]\nsíla: <<print $str>> [[zvýšit|zvýšit sílu]]\n<<if ($freepoints gt 0)>>\nZlepšujících bodů: <<print $freepoints>>\n<<else>>\nNemáš žádné zlepšující body.\n<<endif>>\n\n<<if ($pots gt 0)>>\nMáš u sebe <<print $pots>> léčivých lektvarů. Můžeš [[použít lektvar]] pokud se chceš vyléčit. Nebo klidně i jen tak pro srandu.\n<<else>>\nNemáš už ani jeden léčivý lektvar.\n<<endif>>\n<<if ($pink eq 1)>>\nMáš u sebe 1 růžový lektvar. Můžeš ho zkusit [[vypít]], schválně co se stane.\n<<endif>>\n<<if ($pinkded gt 0)>>\nZatím jsi porazil <<print $pinkded>> růžových pikačů.\n<<endif>>\n\n<<else>>\nZ posledních sil jsi se doplazil zpět do haly, kde jsi podlehl zraněním, které ti zlý pikaču způsobil.\n\nStala se z tebe další obět záhadného domu na záhadném kopci.\n\nKONEC\n<<endif>>
Vstoupil jsi do zásobárny lektvarů a ihned se zaradoval. Nebyla to žádná past a ani žádný neblahý trik, zkrátka a dobře jsou tu police plné léčivých lektvarů a nic ti nebrání vzít si kolik chceš.\n\n<<if ($spots gt 0)>>\n<<set $spots = $spots - 1>> Pro zatím jsi si vzal jeden, zbylé si tu můžš ještě nechat k dispozici a kdykoliv se pro ně vrátit. <<set $pots = $pots + 1>>\n<<else>>\nNatáhl jsi se do police pro další léčivý lektvar, ale byl prošlý! Po krátké obhlídce jsi došel k závěru, že všechny nezkažené lektvary jsi odsud už vybral...\n<<endif>>\n\nMůžeš se vrátit do [[vstupní haly|vstupní hala]].
Vstoupil jsi dveřmi do místnosti s bossem.\n\nO tom že je to závěrečný boss nemůže být ani pochyb. Je to ten největší pikaču, jakého jsi kdy viděl. Je žlutý jak citron v poledne a jeho uši jsou špičaté jak hroty hřebíků. S takovýmto pikaču rozhodně není rady si zahrávat.\n\nPodle tvého odhadu je velmi rychlý, velmi silný a zdatný v pikamagii. Zkrátka nemá žádné slabiny. Pokud chceš, můžeš na něj i přesto [[zaútočit|zaútočit na bosse]].\n\nRadši ale uteč zpět do [[vstupní haly|vstupní hala]]!\n<<set $pikastr = 8>>\n<<set $pikaspd = 8>>\n<<set $pikamag = 8>>
Otevřel jsi dveře jídelny a vysypala se na tebe spousta pikazobu. Celá jídelna je utopená pod horami pikazobu. Uprostřed toho všeho sedí skupinka tlustých pikačů a cpe se jako by nemělo být zítřka. Tohle je skutečně děsivé!\n\nJeden [[tlustý pikaču]] se na tebe hladově podíval.\n\nLepší bude utéct zpět do [[vstupní haly|vstupní hala]]!
Prošel jsi dveřmi ze studovny a ocitl se na louce.\n\nJe ti ale jasné že nejsi venku, protože zatímco venku je noc, tato louka je osvětlená sluncem, které visí vysoko na obloze. Zatímco se rozhlížíš se k tobě přišourává přes louku starý šedivý pikaču a táhne za sebou své vousy.\n\n"Jsem tvůj otec", řekl starý pikaču. Než jsi ale stihl zareagovat, pikaču se proměnil v motýla a odletěl vysoko na oblohu. Akorát místo toho, aby se se vzdáleností zmenšoval, zůstával stále stejně velký. A to až do chvíle, než doletěl ke slunci a celé ho spolkl.\n\nNa louce zavládla tma. Ne noční tma, ale černočerná tma, v které nemůžeš vidět ani na vlastní nos. Ne že by ses na něj tak často koukal.\n\nJediné tvé štěstí je v tom, že dveře, kterými jsi přišel, jsou stále na svém místě. A za nimi je stále ta samá [[studovna]].\n<<set $slunce = 1>>
Změřil jsi si pohledem malého pikaču.\n\nPodle tvého odhadu je velmi rychlý, ale naštěstí slabý a vůbec neumí pikamagii. Můžeš na něj [[zaútočit]].\n\nNebo můžeš útéct zpět do [[vstupní haly|vstupní hala]].\n<<set $pikastr = 2>>\n<<set $pikaspd = 6>>\n<<set $pikamag = 0>>
Zatímco boss pošlapuje na místě, nejistý co by měl dělat, ujal jsi se zkoumat jeho odstraňovač pikačů.\n\nJe to přesně to, jak to působí: zařízení, které po aktivaci odstraní všechny pikače v dosahu. V případě tohoto konkrétního odstraňovače by zasaženou oblastí byl právě záhadný dům, v kterém se teď nacházíš.\n\nZamyslel jsi se nad dopadem potenciální aktivace tohoto zařízení; mohla by mít zásadní vliv na spoustu věcí. Nezamýšlel jsi se ale příliš dlouho, protože bosse právě přestalo bavit čekání až si vyhraješ s jeho odstraňovačem a opět se na tebe vrhl připraven k útoku. Jako poslední možnost obrany jsi stiskl tlačítko na odstraňovači a sledoval, jak k útoku napřažený obří pikaču mizí pryč z reality.\n\nDíky tobě je Bezpikačov opět v bezpečí před pikači. <<if ($slunce eq 1)>> Až na to, že kvůli tobě už nikdy nevýjde slunce a tak stejně všichni umřou. <<endif>>\n\nKONEC
<<set $pots = $pots - 8>> Zapl jsi mixér a nechal ho rozmixovat léčivé lektvary, které jsi do něho nalil. Přibližně po minutě změnil tekutý obsah mixéru barvu z původní červené na světle růžovou, což tě přimělo ho vypnout.\n\nObsah mixéru jsi nalil zpět do jedné z lahviček od lektvarů, kam se v pohodě vešel. Až se odsud dostaneš, tak bude asi na místě notifikovat potravinářskou inspekci.\n\nRůžový lektvar jsi přidal do svého inventáře a rozhodl se otočit zpět do [[kuchyně|kuchyň]].\n<<set $pink = 1>>
<<if ($freepoints gt 0)>>\n<<set $mag = $mag + 2>> <<set $freepoints = $freepoints - 1>> Zvýšil jsi si protipikamagii o 2 stupně.\n<<else>>\nNeumíš číst? Říkám že nemáš žádné zlepšující body!\n<<endif>>\n\nVrať se zpět do [[vstupní haly|vstupní hala]].